Juiste manier van uitkuilen bespaart duizenden euro's

De manier van opslag en de wijze van in- en uitkuilen zijn belangrijke factoren als het gaat om het beperken van voerverliezen. Het inkuilen gebeurt meestal zorgvuldig want een veehouder is zich bewust van de risico’s. Het is belangrijk dat de hele kuil goed verdicht is zodat er zo min mogelijk zuurstof in komt. Op het moment dat de kuil open gaat is men echter vaak minder zorgvuldig.

Voorkom voerverlies door verkeerd uitkuilen

Het uitkuilen gebeurt met het materieel dat voorhanden is en niet per se met het werktuig dat het meest geschikt is. Waar eerst veel tijd en aandacht werd besteed aan het inkuilen, is er tijdens het uitkuilen vaak minder oog voor kwaliteitsbehoud. Dat kost veehouders jaarlijks veel geld aan onnodig voerverlies, terwijl dit eenvoudig te voorkomen is met de inzet van het juiste materieel. Zo blijkt dat uitkuilen met een snijsysteem voervriendelijker is dan bijv. een frees of een kuilgrijper. Een snijsysteem laat de kuilwand intact en dat scheelt keiharde euro’s.

Broei teistert meer dan 50 procent van de graskuilen

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat er elk jaar duizenden kilo's voer verloren gaan door verkeerde in- en uitkuiltechnieken*1. Broei is één van de belangrijkste oorzaken. Broei veroorzaakt maar liefst  5-10% verlies van voedingswaarden en een 20-30% lagere drogestofopname van de koe. Een kuil met 35 procent broei veroorzaakt een verlies van 1250 VEM per koe. Dat tekort wordt doorgaans aangevuld met krachtvoer, een kostenpost van al gauw € 80,- per koe per jaar. Een praktijkonderzoek*2 van Hendrik Donk naar de kuilkwaliteit op veertig melkveebedrijven wijst uit dat maar liefst 46% van de maïskuilen en 58% van de graskuilen beginnende - tot ernstige broei vertonen. Genoeg redenen dus om het in- en uitkuilmanagement eens kritisch onder de loep te nemen.

Kuilvriendelijk snijsysteem

Het is dus belangrijk om broei in de kuil te voorkomen. Dat kan onder meer door het gebruik van het juiste materieel. Niet alle uitkuilwerktuigen zijn ‘kuilvriendelijk’. Kuilgrijpers en frezen zorgen dat het kuilvoer losgetrokken wordt. Hierdoor zal de temperatuur in de kuil stijgen, wat tot onnodig voerverlies leidt. Met een snijsysteem blijft de kuilwand glad en dicht. Zuurstof kan niet binnendringen er dus krijgen schimmels geen kans om te gedijen. Daarnaast komt er geen regenwater in de kuil en blijft er geen voer voor de kuil liggen omdat er schoon gewerkt wordt. 

Snijsysteem op zelfrijdende en zelfladende voermengwagens

Een voerdemonstratie met de Triotrac zelfrijdende voermengwagen bewijst dat het Trioliet snijsysteem voer bespaart, en daarmee geld, omdat het een dichte voerkuil achterlaat ten opzichte van het uitkuilen met andere systemen. Op de foto's is het verschil tussen een Trioliet snijsysteem en een ander manier van uitkuilen goed te zien. Rechts van het midden is er uitgekuild met een pelikaanbak, links van het midden is uitgehaald met de Triotrac zelfrijder. Het verschil in resultaat tussen de verschillende uitkuiltechnieken is duidelijk zichtbaar. Kortom, meer voer en minder verliezen. Voervriendelijke uitkuilen loont zich. 

Voermachines met snijsysteem:

 

Stel een vraag

 

*1 Bron 1: ‘Check your clamp for costly losses’, Farmers Weekly,  8 January 2016

*2 Bron 2: 'Praktijkonderzoek kuilkwaliteit’, uitgevoerd door Hendrik Donk, samengesteld door Erna van Butzelaar, www.deloonwerker.nl, nr.8/2012

These are GREEN products