Haal meer uit ruwvoer met automatisch voersysteem

Automatisch voeren lijkt in eerste instantie misschien duur, maar wanneer men naar de jaarlijkse kosten kijkt is het toch goedkoper dan conventioneel voeren. Bovendien zijn de voertechnische aspecten dan nog niet eens meegenomen. Want wie zich verdiept in automatisch voeren zal zien dat de voordelen vele malen groter zijn dan alleen arbeidsbesparing.

 

Uit onderzoek onder Triomatic gebruikers is gebleken dat de kostenbesparingen tot wel € 40.000,- kunnen oplopen. De besparingen komen voornamelijk voort uit een betere voerbenutting, een hogere melkproductie met betere gehaltes, minder arbeid en lagere energiekosten. Maar niet alleen de bedrijfsresultaten zijn beter, ook de gezondheid van de koeien gaat erop vooruit omdat ze meerdere keren per dag gevoerd kunnen worden.  

Meerdere keren per dag vers voer aanbieden

Vaker voeren leidt tot een hogere ruwvoeropname. In de meest ideale situatie ligt er altijd voer aan het hek zodat een koe kan eten wanneer zij wil. Met een Triomatic automatisch voersysteem kan men per voergroep tot 12 keer per dag voeren. Wanneer er meerdere keren per dag vers voer wordt aangeboden blijkt bovendien dat de rangorde binnen een groep niet meer van invloed is op de voeropname van een koe.

Vaker voeren leidt tot een hogere ruwvoeropname

Niet alleen vaker maar ook structuurrijk voeren leidt tot een betere vertering en een gezonde pensfunctie van de koe. Bij de Triomatic is het toerental instelbaar per rantsoen en dat maakt het mogelijk om structuurrijke rantsoenen goed te mengen. Het ruwvoer hoeft tijdens de voederwinning niet gehakseld te worden dankzij het hoge toerental van de mengvijzels.

Probleemloos kleine rantsoenen mengen  

Koeien zijn dieren met een zeer stipte biologische klok, daarom is het belangrijk om de koeien op vaste tijden te voeren, zo heeft wetenschappelijk onderzoek reeds aangetoond. Het rantsoen moet daarbij consistent zijn, elke dag en elke voerbeurt. De Triomatic heeft een laadnauwkeurigheid van 1-2kg per ruwvoercomponent. De 2 kleine verticale vijzels in de voerrobot kunnen zeer kleine, homogene mengsels bereiden voor kleinere groepen, de minimale hoeveelheid is ±60 kg.

Het is heel belangrijk het rantsoen af te stemmen op de levens- en lactatiefase van koeien. Met de Triomatic kan het jongvee in meerdere groepen gevoerd worden, het melkvee indien gewenst in verschillende productiegroepen en de droogstaande koeien kunnen ook gesplitst worden in 2 of zelfs 3 groepen. Vooral tijdens de droogstand is het belangrijk de koeien in de juiste fase van de droogstand voor te bereiden op de lactatie, om problemen tijdens de lactatie te voorkomen. Daarom is het belangrijk om kleine groepen te kunnen voeren.

Voerefficiëntie 

Dankzij de hogere voerfrequentie en de versheid van het voer kunnen de koeien meer voedingsstoffen opnemen uit het ruwvoer. Hierdoor kan het aantal kilo’s krachtvoer per 100kg melk gereduceerd worden. In de meeste geval leidt dit tot een hogere rantsoenefficiency. Gemiddeld is de voerefficiëntie in West-Europa 1,2 tot 1,3 (kg melk/kg DS). Triomatic klanten laten echter zien dat de rantsoenefficiency omhoog kan naar 1,5 tot 1,7. Een verhoging van de rantsoenefficiency met 0,1 bespaart ongeveer €150,-/jaar aan voerkosten per GVE.

Automatisch voeren is dus niet alleen een kwestie van tijdbesparing (gemiddelde arbeid met Triomatic is 1 uur per 100 GVE per week), maar heeft ook invloed op de gezondheid van het vee, de melkproductie, de voerkosten en daarmee het economisch resultaat van het melkveebedrijf. Bovendien is het energieverbruik van de Triomatic ongeveer 0,1 kWh/GVE, dus 10 kWh per dag bij 100 GVE, dat is nog minder dan €2,-/dag. De Triomatic is er in wel acht verschillende uitvoeringen. Drie verschillende voerkeukens en twee verschillende robots. Stuk voor stuk eenvoudig te bedienen, onderhoudsarm en al met één voerrobot geschikt voor bedrijven met 50 tot 700 koeien. Prijs vanaf € 89.000,-.

Triomatic automatische voersystemen Ik wil graag advies

This is a GREEN product