Beperk het voerverlies van kuil naar stal

Triotrac laat een dichte kuilwand achter

De voerkosten op rundveehouderijbedrijven zijn de grootste kostprijscomponent van melk en/of vlees. Trioliet houdt zich continu bezig met het verbeteren van haar voersystemen voor de rundveehouderij om de voerverliezen van kuil (opslag) naar stal te minimaliseren. Helaas kampt de hedendaagse rundveehouder nog steeds met behoorlijke voerverliezen in het traject van kuil naar stal. 

De belangrijkste oorzaken van voerverlies zijn:

  • structuurverliezen door mechanische bewerking, uithalen en mengen;
  • broeiverliezen  door een ruw, oneffen en te groot uitkuilvlak;
  • een lange verblijftijd van het voer voor het voerhek;
  • morsverliezen tijdens laden en transporteren. 

Op dit terrein valt er nog veel winst te behalen. Trioliet levert snijd – uitkuilsystemen die een glad kuilsnijvlak achterlaten waardoor minder snel broei optreedt. Bovendien zorgen de messen dat de voerstructuur niet wordt aangetast en dat de voedingswaarde op peil blijft. Trioliet heeft daarnaast een breed programma aan zelfladende voermachines die direct bij het snijvlak van de kuil geladen worden. Omdat je met een zelfladende voermengwagen niet heen en weer hoeft te rijden met separatie laadapparatuur heb je geen last van morsverlies. Zo blijft het erf schoon en vindt er geen uitspoeling plaats. 

gemiddeld 10-15% voerverlies van kuil naar stal

Verschillende metingen tonen aan dat de uitkuilverliezen (van kuil naar stal) in de praktijk gemiddeld zo`n 10 – 15% bedragen. Wanneer deze verliezen tot de helft teruggebracht worden dan zou een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf met 90 melkkoeien  op jaarbasis € 9.000,- (€ 100,-/koe) kunnen besparen. De besparingen als gevolg van het schonere erf en minder uitspoeling komen daar nog bij. Zelfladende voermachines dragen dus wezenlijk bij aan een schoon en duurzaam erf.  Ook aan het voerhek gaat er in de dagelijkse praktijk veel verloren door broei omdat er vaak maar één keer per dag wordt gevoerd.

Meerdere keren per dag vers voer aanbieden

In de visie van Trioliet ontkomen de rundveehouderijbedrijven er in de toekomst niet aan om meerdere keren per dag “vers” te voeren. Door minder frequent transport van kuil naar stal (niet elke dag) moeten de morsverliezen aanzienlijk teruggebracht kunnen worden. Automatische voersystemen, waarbij meerdere keren per dag vers gevoerd kan worden zonder extra arbeid, zijn daarbij de meest voor de hand liggende oplossingen.

Maar ook de Triotrac zelfrijdende voermengwagen heeft een snijd- laadsysteem dat een bijzonder nette kuilwand achterlaat waardoor broei geen kans krijgt en er geen voer verloren gaat. De Trioliet voermengwagens met een dergelijk snijdsysteem zijn uniek in hun soort.

Naar zelfrijdende voermengwagens

Naar automatische voersystemen

Ik wil graag advies