“Het voeren gaat in elk geval gewoon door”

Familie Altemeyer
Aantal meststieren: 360 stuks
Rantsoen: mais + krachtvoer + gras + mineralen
Voersysteem: Triomatic T30 met WP 2 300 voerrobot

Berthold en Nina Altemeyer uit het Duitse Salzbergen hebben een stierenmestbedrijf met 360 stieren en voeren met een Triomatic T30 automatisch voersysteem. Op de vraag waarom ze hebben gekozen voor automatisch voeren antwoordt Nina direct: “Zekerheid!”. Voor haar is het Triomatic systeem een volwaardige arbeidskracht op het bedrijf. Nina: “Voor mij is zekerheid de belangrijkste reden om te kiezen voor automatisch voeren. Stel dat Berthold onverhoopt ziek wordt of om een andere reden (tijdelijk) niet kan werken, dan gaat het voeren in elk geval gewoon door. Dan zou ik het bedrijf ook in mijn eentje kunnen runnen en dat vind ik een heel geruststellende gedachte.” 

De Triomatic is een extra arbeidskracht op het bedrijf

Nauwkeuriger dan mengwagen

De uitgebalanceerde rantsoenen zijn voorgeprogrammeerd en worden precies gevoerd zoals de voeradviseur het heeft uitgedacht. Berthold: “Dat ging met de mengwagen wel anders. Dat was veel minder nauwkeurig, we deden alles bij benadering. Maar dat is verleden tijd.” 

Omdat alles nu exact wordt afgewogen krijgen de dieren continu een uitgebalanceerd rantsoen. En als er bijgestuurd moet worden dan kunnen ze dat zelf regelen. Berthold: “Heel kort door de bocht gezegd: we willen aan de voorkant meer energie en aan de achterkant minder eiwitten en minder uitstoot. Door gericht te voeren is dat mogelijk. De verwachting is dat de stieren zelfs een maand eerder de stal uit gaan. Ze groeien nu 1.200 gram per dag, dat was eerder 900 tot 1000 gram.”

Minder hiërarchie onder de stieren

“We zien ook een enorm verschil in het gedrag van de stieren”, vult Nina aan. “Voorheen waren ze erg schrikkerig, nu kunnen de kinderen zelfs door de stal fietsen en blijven de dieren kalm. Dat was voor die tijd absoluut ondenkbaar.” Berthold: “Dat de dieren rustiger zijn komt omdat ze geen concurrentiestrijd meer hoeven te leveren om het lekkerste voer. Vier keer per dag wordt er vers voer aangeboden, dat maakt ze minder hiërarchisch. En als de dieren tevreden zijn, dan ben ik dat ook.”

“Het is een mooi compleet systeem”, gaat Berthold verder. “Je hebt er geen werk mee, behalve het vullen van de voeropslag natuurlijk. De voeropslag blijft netjes en vraagt weinig arbeid, dat vinden we ook belangrijk.” 

Dealer kan op afstand inloggen

De Triomatic dealer van de familie Altemeyer staat ze bij voor raad en daad. “Het is heel fijn dat we voor vragen 24/7 terechtkunnen bij onze dealer (LVD Krone). Als het nodig is kunnen ze zelfs op afstand in het voersysteem inloggen. Vooral in het begin is het een prettig idee dat je er niet alleen voor staat, maar dat er altijd hulp voorhanden is.“

In eerste instantie was de familie Altemeyer van plan om een nieuwe voermengwagen aan te schaffen, maar toen Berthold en Nina de Triomatic zagen in een video waren ze direct enthousiast. Berthold: “Niet alleen voor het bedrijf is het enorme vooruitgang. De extra tijd die vrij is gekomen besteed ik graag aan mijn drie kinderen. De waarde hiervan valt natuurlijk niet in geld uit te drukken.” 

Naar automatische voersystemen Download Triomatic brochure Vraag Advies