Met goed voermanagement kan kostprijs omlaag

Een voermanagementprogramma doet in feite niets anders dan het rantsoen dat vooraf bepaald en geprogrammeerd is, vergelijken met wat er daadwerkelijk is gevoerd. Met die gegevens kun je als veehouder precies zien waar eventuele afwijkingen zitten en dus waar verbeteringen mogelijk zijn. Je krijgt inzicht in de ruwvoer en krachtvoerkosten ten opzichte van de opbrengst. Met die inzichten kun je gericht gaan bijsturen en dus nauwkeuriger voeren. Zo kun je maar liefst meer dan 4% op de dagelijkse voerkosten besparen.  

Bespaar 4% op dagelijkse voerkosten

Drogestof-opname en laadnauwkeurigheid meten

Als je weet hoeveel van elk component er gevoerd moet worden om een bepaald resultaat te kunnen halen dan kun je gericht te werk gaan. Hoe uitgebreider het voermanagementprogramma des te beter je het voerproces kunt bijsturen en hoe meer grip je hebt op de kosten. Er is al een “Basic” voermanagementprogramma dat het programmeren van rantsoenen vergemakkelijkt en al twee belangrijke rapportages maakt. Zo wordt de drogestof-opname per koe weergegeven en kun je daarnaast in één oogopslag zien wat de laadnauwkeurigheid is omdat je een overzicht krijgt van het geplande rantsoen en de daadwerkelijk geladen hoeveelheid voer. 

Inzicht in laadnauwkeurigheid, hoeveelheid restvoer en voerkosten

Er zijn ook uitgebreidere voermanagementprogramma’s die een grote schat aan waardevolle informatie geven. Niet alleen de rantsoenen, de drogestof-opname en de laadnauwkeurigheid maar ook de hoeveelheid restvoer en de voorraden ruw- en krachtvoer kunnen worden bijgehouden op basis van gevoerde rantsoenen. In overzichtelijke grafische rapportages wordt direct duidelijk wat de voerkosten zijn en wat de gemiddelden over een bepaalde periode zijn. Bovendien kunnen bepaalde voermanagementprogramma’s gekoppeld worden aan andere bedrijfsmanagementsystemen. In dat geval kunnen de voergegevens bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de melkproductie en kan de voerefficiëntie eenvoudig bepaald worden. Kortom, het geeft antwoord op een van de belangrijkste vragen ‘wat is het rendement?’. 

Met de kennis die je uit het voermanagementsysteem haalt kun je de bedrijfsresultaten beïnvloeden. Het geeft je controle over het voeren en de productie en dat betekent dat je grip hebt op de efficiëntie van je bedrijf en de meest effectieve benutting van je voer. 

Controle over je voerkosten

Je wilt als veehouder inzicht hebben in de kostprijs. Als je weet dat de voerkosten maar liefst 30 tot 40 procent van die kostprijs bepalen dan is het duidelijk dat je altijd kritisch moet blijven. Er valt vaak nog een heleboel te verbeteren, zelfs als je al nauwkeurig voert. Het toverwoord is ‘controle’. Als je exact weet wat je voert en elke dag exact hetzelfde constante rantsoen kunt aanbieden dan kun je sturen en gericht inkopen. Maar hoe zorg je dat je die controle krijgt, en nog belangrijker, daarna behoudt? Een goed voermanagementprogramma is daarbij onmisbaar. 

 

Vraag een offerte aan