Meer geiten, minder werk

Automatisch voersysteem Triomatic is zeer geschikt voor geiten

Bart Smolders: "Er is geen robot die zo nauwkeurig uitdoseert als deze"

De Triomatic voerrobot in de T30 voerkeuken met opslagbunkers

"Triomatic is eigenlijk veel beter geschikt voor geiten dan voor koeien"

De geiten op de GeBaGeitenhoeve worden twee keer per dag gemolken en de gemiddelde jaarproductie ligt op ca. 1300 liter per geit. Het rantsoen bestaat uit mais, gras, luzerne, bietenpulp en vijf soorten krachtvoer. Bart Smolders is geitenhouder. Met 1200 melkgeiten en 400 opfokgeiten is zijn bedrijf VOF GeBaGeitenhoeve in het Brabantse Westerhoven een geitenhouderij van gemiddelde omvang. Bart Smolders runt de boerderij, die hij zes jaar geleden overnam van zijn ouders, samen met zijn vrouw Geertje. Smolders heeft een duidelijke strategie voor het bedrijf. Hoewel groeien momenteel niet mogelijk is, heeft hij een paar jaar geleden al besloten om toekomstgericht te ondernemen. 

Geitenmelk is hot. De vraag naar geitenmelk is de laatste jaren alleen maar gestegen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Azië en de Verenigde Staten is deze trend zichtbaar. Mensen met een lactose intolerantie ontdekken massaal dat geitenmelk beter verdragen wordt, dankzij de lichtere, beter verteerbare, eiwitten. Geitenboerderijen draaien dus volop. Maar met slechts twee mensen in het bedrijf was het werk nauwelijks meer bij te benen voor Bart Smolders. Een paar jaar geleden besloot hij een nieuwe stal te bouwen en stond hij voor de keuze: automatiseren of personeel aannemen. Hij koos voor automatiseren. 

Voor mij is vooral de arbeidsbesparing het grootste voordeel

In 2015 liet Smolders de nieuwe stal bouwen en ging hij van 800 naar 1200 geiten. De keuze viel al snel op een automatisch voersysteem. Bart Smolders: “Voeren is een dagelijks terugkerende en arbeidsintensieve bezigheid en met vijf diergroepen kost dat al gauw een 2,5 uur per dag. Na de uitbreiding ging ik van vijf naar acht groepen en dan zou het voeren me teveel tijd gaan kosten.” 
 

De Triomatic voerrobot mengt zelfs kleine hoeveelheden goed

Sinds twee jaar draait er op de Geitenhoeve een Triomatic T30 voerkeuken met vier opslagbunkers en een rijdende voerrobot. “De stalinrichter adviseerde ons een automatisch voersysteem van Trioliet. Ik was meteen gecharmeerd van de rijdende robot die toen net was geïntroduceerd. Ik ben blij dat ik geen ander systeem gekozen heb, hoewel mijn interesse in eerste instantie naar een ander merk uitging. Er is geen robot die zo goed mengt en zo nauwkeurig en egaal uitdoseert als deze. Systemen van andere fabrikanten kunnen meestal pas goed mengen en uitdoseren bij rantsoenen van 250 kilo of meer. De Triomatic robot kan veel kleinere mengsels aan. Dit automatisch voersysteem is in mijn ogen daarom veel meer geschikt voor geiten dan voor koeien.”
 

Arbeidsbesparing belangrijkste voordeel

De geiten op de GeBaGeitenhoeve worden twee keer per dag gemolken en de gemiddelde jaarproductie ligt op ca. 1300 liter per geit. Het rantsoen bestaat uit mais, gras, luzerne, bietenpulp en vijf soorten krachtvoer. Eén keer per dag vult Bart Smolders de vier voerbunkers en daar is hij ongeveer een half uurtje mee bezig. Voor hem is de arbeidsbesparing dan ook het grootste voordeel. Smolders: “Ik was al iemand die nauwkeurig voert, ook voordat we het automatisch voersysteem in gebruik namen. Dat betekent dat de voordelen in opbrengst en diergezondheid voor mij minder groot zijn. Iemand die overstapt van voeren met één basisrantsoen naar het nauwkeurig voeren in groepen met een voerrobot die zal pas echt een groot verschil zien in de resultaten. Voor mij is vooral de arbeidsbesparing het grootste voordeel. We kunnen nu met 2 FTE de boel runnen, ook niet onbelangrijk natuurlijk.”

Naar automatische voersystemen Ik wil graag advies 


This is a GREEN product