Goed boeren met lease koeien in Zimbabwe

Trioliet ondersteunt families in Zimbabwe met microfinanciering voor koeien

Wat kunnen we doen om de veehouderij in Afrika te helpen? Dat is de gedachte achter de oprichting van Farm Friends, een stichting die lokale boeren in Zimbabwe, Ethiopië en Tanzania ondersteunt met het opzetten van hun eigen melkveebedrijf. Toen Trioliet hoorde van het initiatief en de toewijding van de initiatiefnemers zag, werd besloten tot een samenwerkingsverband. 

Trioliet en de Stichting Farm Friends gaan samenwerken in het project ‘Cow Lease’ om het leven van veehouders in Zimbabwe te verbeteren. Met het financieren van koeien die vervolgens door Zimbabwaanse boeren op afbetaling gekocht worden hopen beide organisaties de economische positie van de Afrikaanse gezinnen een boost te geven. 

Met zo min mogelijk bureaucratie directe hulp kunnen bieden

De Stichting Farm Friends bestaat uit een aantal particulieren dat grote affiniteit heeft met de veehouderij. Piet Bijman, voorzitter van de stichting Farm Friends, is een deskundige op het gebied van veehouderij en ontwikkelingswerk. Als Noord-Hollandse boerenzoon en docent aan de Praktijkschool voor de veehouderij in Friesland, werd hij gevraagd om voorlichting te geven in Oost-Afrika. Jarenlang werkte hij voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Tanzania. “Samen met een kennis die in Kenia had gewerkt, wilde ik mensen in Afrika helpen een beter bestaan op te bouwen. Zo ontstond de stichting Farm Friends”, vertelt Bijman. De stichting groeide uit tot een schoolvoorbeeld van hoe ontwikkelingswerk zou moeten functioneren, met zo min mogelijk bureaucratie directe hulp kunnen bieden op basis van de behoeften van de lokale bevolking. 

“Geef ze geen vis maar een hengel”

Lease koe

De afgelopen tien jaar heeft Farm Friends succes geboekt in Tanzania en Ethiopië met het fenomeen ‘Lease Koe’. Kleinschalige boerenbedrijven lenen geld voor een drachtige koe die door de stichting beschikbaar wordt gesteld. Met de melkopbrengst wordt de lening terugbetaald. De melk gaat voor een deel naar de coöperatie en voor een deel naar een fonds waarvan de opbrengsten worden aangewend voor nieuwe koeien. De boerenbedrijven in Afrika bestaan meestal uit gezinnen met 1 of 2 koeien en anders dan hier zijn het daar de vrouwen die het bedrijf runnen. De Stichting Farm Friends brengt ervaring en deskundigheid m.b.t. de veehouderij over op de veehouders en geeft ze bijvoorbeeld tips voor het realiseren van een hogere melkproductie. Bijman: “Je helpt ze juist door ze te adviseren hoe ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Dat werkt constructiever dan ze alleen giften te doen. Geef ze geen vis, maar een hengel.”

In Tanzania en Ethiopië zijn inmiddels een paar duizend boeren geholpen. Zij redden zichzelf en hebben de hulp van Farm Friends niet meer nodig. Een geslaagde missie dus, die erom smeekte om herhaald te worden in andere landen. Om in aanmerking te komen voor een project van Farm Friends moet allereerst de politieke situatie van het land stabiel zijn. Daarnaast moet er een melkfabriek en een fokbedrijf aanwezig zijn. Alleen als een land voldoet aan deze eisen heeft het project kans van slagen. Er wordt door de stichting ook gekeken naar de persoonlijke situatie van de boeren. Bijman: “Het vee moet bijvoorbeeld goed gevoerd worden." De meeste boeren verbouwen hun ruwvoer zelf. De Stichting Farm Friends geeft advies over voeren en hoe de bedrijven een hogere melkopbrengst kunnen realiseren. Daarnaast moet de huisvesting van het vee op orde zijn.” 

In Ethiopië heeft Stichting Farm Friends een goedlopende coöperatie opgezet waarbij ruim honderd lease koeien zijn uitgezet. De koeien werden daar geïnsemineerd met Friese Holstein stieren, waardoor er uiteindelijk een sterker ras met een goede melkproductie ontstond. In verband met de onrust die er momenteel heerst in dit land heeft Farm Friends besloten zich voorlopig terug te trekken uit dit land. Intussen heeft het zich gefocust op een ander Afrikaans land t.w. Zimbabwe. Ofschoon de gedachtegang hetzelfde blijft, heeft Farm Friends om een aantal redenen ervoor gekozen in dit land de handelswijze iets aan te passen. Dit keer is er niet gekozen voor het opzetten van een eigen organisatie waar geld naar kan worden overgemaakt maar is er een samenwerkingsverband aangegaan met de melkfabriek Dairibord in Harare. Speciaal voor Zimbabwe heeft Farm Friends het “cow-2-cow” programma ontwikkeld. Met dit speciale programma krijgen kleine boeren jonge drachtige koeien die ze via het melkgeld afbetalen in gemiddeld 3 jaar. Inmiddels zijn de eerste gezinnen in Zimbabwe geholpen.

“De verschillen tussen arm en rijk helpen te verkleinen”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Trioliet steunt het project in Zimbabwe en stelt een jaarlijkse financiële bijdrage beschikbaar aan de Stichting Farm Friends. Robert Liet: “ We staan volledig achter dit initiatief om de lokale economie een boost te geven en tegelijk de gezinnen te helpen met het genereren van inkomsten. Het is een mooi, transparant project waar we onze kennis over voeren wellicht kunnen overbrengen.” Farm Friends is uiteraard blij met de financiële steun vanuit het bedrijfsleven. Bijman: “We zijn ontzettend blij met de betrokkenheid van Trioliet. Het is toch fantastisch om te zien hoe een commerciële organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Maar zeg nou eerlijk, wie wil de verschillen tussen arm en rijk in de wereld nou niet helpen te verkleinen? Wie kan daar nou op tegen zijn?.”

Heeft u vragen over dit project of wilt u meer weten, wend u zich dan tot  www.farmfriends.nl en vul het contactformulier in.