25/04/2016

Triomatic automatisch voersysteem op Dairy Campus Leeuwarden

Dairy Campus is een unieke plek voor iedereen die iets met de zuivelindustrie te maken heeft. Door de combinatie van 550 melkkoeien met ruim 300 hectare grond en meerdere vergaderfaciliteiten is de campus een inspiratiebron voor bedrijven, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten in de zuivelsector. Hier, in het ‘Sillicon Valley voor de zuivel’, wordt de komende jaren veel kennis vergaard om te innoveren om ook in de toekomst gezonde en veilige melk te kunnen produceren met respect voor mens, dier en milieu. 

Onderzoek naar voeding is één van de belangrijke pijlers binnen de Dairy Campus. De relatie tussen voeding, gezondheid en opbrengst is door de veehouder gemakkelijk te beïnvloeden. Het is dus interessant om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over voerefficiëntie. Zeker ook met de huidige lage melkprijs is het belangrijk om te innoveren en dus om kennis te vergaren. Om voor de onderzoeken met maximale nauwkeurigheid te kunnen voeren, is er o.a. het automatisch voersysteem Triomatic T40 van Trioliet geïnstalleerd. 

Het TriomaticT40 automatisch voersysteem bestaat uit een voerkeuken met aanvoerbodems voor kuilblokken en balen. Het is één van de acht verschillende automatisch voersystemen van Trioliet. Op de Dairy Campus is gekozen voor het type Triomatic T40 omdat het voldoet aan het strenge pakket van eisen van de campus. Nauwkeurigheid is daarbij het sleutelwoord. De Triomatic scoort het best als het gaat om laadnauwkeurigheid, mengkwaliteit en nauwkeurigheid bij het uitdoseren in de voertroggen. Drie belangrijke factoren bij het onderzoek naar de opname van voer ten opzichte van de productie van een koe en haar gezondheid. 

Optimale laadnauwkeurigheid en mengkwaliteit
In de voerkeuken van het Triomatic T40 automatisch voersysteem wordt elk voercomponent tot op 1 à 2 kg nauwkeurig geladen. Zo wordt het vooraf bepaalde rantsoen zorgvuldig samengesteld en naar de voerrobot getransporteerd. Naast de laadnauwkeurigheid van de voerkeuken is de mengkwaliteit van kleine mengsels ook een groot pluspunt voor dit geautomatiseerde voersysteem. Door de smalle mengkuip van de Triomatic voerrobot in combinatie met smalle vijzels en de speciale vorm van de wanden, wordt het voer door de gehele kuip getransporteerd. Zelfs kleine hoeveelheden voer, zoals bijv. 60 kg, worden moeiteloos tot een homogeen rantsoen gemengd, dankzij dit `dual flow’-principe. 

Het voer wordt in RIC-bakken* van Hokofarm Group uitgedoseerd tot op de 500 gram nauwkeurig en omdat de software van de voerrobot communiceert met de RIC-bakken weet het automatisch voersysteem exact welke bakken gevuld moet worden met welk rantsoen. Theoretisch kan elke bak van een eigen rantsoen voorzien worden. Dankzij de sensor die de koeien dragen wordt een goed beeld verkregen van wat elke individuele koe eet en produceert. De resultaten van de onderzoeken worden omgezet in praktische adviezen die uiteindelijk terechtkomen bij de melkveehouders.

Innovatie in de melkveehouderij
Om het onderzoek zo breed mogelijk te trekken werken er vele partijen samen. Door de krachten te bundelen profiteert iedereen van elkaars specifieke kennis en kunde. Met de opgedane kennis kunnen alle melkveehouders in Nederland hun voordeel doen. Zo werken we gezamenlijk aan een betere, maatschappelijk verantwoorde en innovatieve zuivelindustrie en blijven we internationaal voorop lopen als het gaat om innovatie in de melkveehouderij. 

Het nationale kenniscentrum voor innovatie in de melkveehouderij Dairy Campus in Leeuwarden hield van 26 t/m 28 mei 2016 open huis en heeft daarmee officieel de deuren van de nieuwbouw geopend. Het driedaagse evenement stond geheel in het teken van de toekomst van de zuivelketen ‘Dairy is the future’. 

Routebeschrijving

 

·         * (RIC = Roughage Intake Control)