16/12/2013

Automatisch voeren is de toekomst

Het is bewezen dat vaker voeren resulteert in een hogere voeropname, hogere melkproductie, betere gezondheid en een hogere vruchtbaarheid van de veestapel. Om vaker te kunnen voeren kiezen moderne veehouders steeds vaker voor een automatisch voersysteem. Trioliet heeft het automatisch voersysteem Triomatic ontwikkeld, waarbij simpelheid de kracht is. Deze Triomatic heeft geen enorme hoeveelheden elektronica en is makkelijk in te stellen en te bedienen. Het systeem behoeft weinig onderhoud en kan al van toepassing zijn vanaf 50 à 60 koeien.

Omdat er continu vers voer wordt aangeboden is er meer activiteit in de stal. De dieren zijn actiever en lopen, in geval van een stal met melkrobots, vaker door de melkrobot. Bewezen is dat automatisch voeren de melkproductie doet stijgen en dat een rantsoenefficiency van 1.7 kg melk per kg drogestof zeker mogelijk is. Naast deze efficiency voordelen zijn er ook bedrijfeconomische voordelen. De jaarkosten liggen lager door minder inzet van personeel en tevens is het energieverbruik lager. Bij nieuwbouw van een stal kan rekening gehouden worden met een smallere voergang.

Door uw koeien meerdere keren per dag een kleinere, exact gedoseerde hoeveelheid voer te geven, voert u op een manier die het dichtst bij de natuurlijke omstandigheden van het vee komt. Dit is beter voor het welzijn van het dier en leidt tot een gezondere veestapel met een betere conditie en een langere levensduur. U bespaart bovendien enorm veel tijd. U kunt het ruwvoer meerdere dagen in de voerkeuken opslaan. Afhankelijk van het type Triomatic is dat in de vorm van kuilblokken of los. U kunt zelf bepalen wanneer u de voerkeuken laadt. Dit geeft u veel flexibiliteit.

Trioliet heeft vier automatische voersystemen:

  1. Automatisch voersysteem T10: stand-alone voerrobot
  2. Automatisch voersysteem T20: voersysteem met stationaire voermengaggregaat en voerrobot
  3. Automatisch voersysteem T30: voersysteem met voorraadbunkers
  4. Automatisch voersysteem T40: voersysteem met aanvoerbodems

Meer info